LEGISLATIE

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Iaşi

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Iaşi a fost înfiinţat prin Decizia nr.994 a ISJ Iaşi din data de 30.08.2010. La baza acestei decizii au stat următoarele prevederi legislative: H.G. nr.1251 / 2005  privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor /elevilor /tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi integrat şi Regulamentul de organizarea şi funcţionare a Centrelor Judeţene de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 5418 / 2005.

În prezent, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011 şi a OMECTS  nr. 5555/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti, de resurse şi asistenţa educaţională.

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională reprezintă o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice, acordate copiilor / elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile oferite de către Centrele şcolare pentru educaţia incluzivă, Centrul şi cabinetele logopedice interşcolare, Centrul judeţean şi cabinetele de asistenţa psihopedagogică.