PROIECT ERASMUS+ "E- DIVERSITATE"

 

PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS +

ACTIUNEA CHEIE 1 EDUCATIA ADULTILOR

 "e-Diversitate: consilierea părinților și profesorilor pentru promovarea incluziunii și combaterii discriminării prin utilizarea noilor tehnologii"

Contract nr. 2017-1-RO01-KA104-036071

 

PREZENTARE GENERALA A PROIECTULUI

MONITORIZARE SI IMPACT

ANUNT SELECTIE PARTICIPANTI

FORMULAR DE CANDIDATURA

participanti

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚEI CADRELOR DIDACTICE - MOBILITATI

REZULTAT SELECTIE

VALORIZARE SI DISEMINARE

Diseminare Flux Sevilla

Diseminare Flux Bologna

COMUNICAT FLUX BOLOGNA

COMUNICAT FLUX SEVILLA

COMUNICAT FLUX PLYMOUTH

COMUNICAT HELPLINE

GALERIE FOTO   Reuniunea de informare