MISIUNE

Activitatea profesorului logoped din Centrul Logopedic Interșcolar Iași  vizează

 

Lucrul cu copiii și părinții acestora

a)      identificarea, depistarea şi înregistrarea copiilor din zona de intervenţie logopedică, examinarea de către fiecare profesor logoped, la începutul fiecărui an şcolar, a tuturor copiilor preşcolari din grupele mari din grădiniţe şi a elevilor din clasele pregătitoare și I din toate unităţile care aparţin circumscripţiei sale logopedice;

b)      înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în tabelele de depistare avizate de către directorul unităţii în care s-a făcut depistarea;

c)      convocarea copiilor cu tulburări medii şi grave la cabinetele logopedice pe bază de invitaţii scrise adresate părinţilor;

d)      examinarea complexă logopedică şi psihopedagogică a copiilor luaţi în corectare, în colaborare cu familia şi cu cadrele didactice, în scopul identificării tuturor factorilor care au influenţat negativ evoluţia limbajului şi a comunicării copilului;

e)      formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;

f)       proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate;

g)      intervenţie terapeutic-recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor evaluaţi;

h)      evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie.

 

Lucrul cu părinții și cadrele didactice din școli și grădinițe

i)       participarea/organizarea unor acțiuni de informare și consiliere logopedică în unitățile școlare și preșcolare arondate;

j)       realizarea unor acțiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din școli și grădinițe, în vederea corectării tulburărilor ușoare de limbaj;

participarea/organizarea unor dezbateri tematice privind importanța consolidarii limbajului în procesul dezvoltării generale a copilului, condiție esențială pentru optima sa integrare şcolară şi socială.