ECHIPA

 

ABAZA ANDREEA ALEXANDRA

 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Scoala Gimnazială Mironeasa, nr. tel. 0232228618; e-mail: scmironeasais@yahoo.com
 

ACATRINEI MIHAELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Școala Gimnazială Parcovaci, , nr. tel: 0232721086; e-mail: sc_parcovaci@yahoo.com

CJRAE –GPP Hârlău, nr. tel./fax: +4(0).232.722.489; e-mail: gradprelhirlau@yahoo.com

 

ACHIREI CARMEN MARIANA

 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – GPP  nr. 20 Iași, nr. tel./ fax 0232 262.460; e-mail: gradinita20@yahoo.com

 CJRAE  - Liceul Tehnologic  "Petru Poni" Iasi, nr. tel./ fax 0232 431986; email:  contact@petruponiiasi.ro; http://www.petruponiiasi.ro

 

ACHIȚENEI  ANCA-SUZANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE - Scoala Profesională Fantânele, nr. tel:0741 111 276; e-mail:samfintinele@yahoo.co.uk, scoalafantanele_is@yahoo.com

CJRAE –Școala Profesională Focuri, nr.  tel: +4 0232-413-627, +4 0742-643-619; e-mail: scoala@samfocuri.ro 


ADAVIDOAIEI MARIANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Național “M. Sadoveanu” Paşcani, nr. tel./ fax 0232/762637; e-mail: contact@liceu.colegiulsadoveanu.ro

 

ADUMITROAIE  ELENA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/233970; e-mail: cantlic@yahoo.com, https://cantemiriasi.ro

 

AFLOAREI ROXANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE - Scoala Profesională Cozmești, nr. tel. 0232413546; e-mail: samcozmesti@yahoo.com

CJRAE - Școala Gimnazială Moșna, nr. tel.: 0232292507; e-mail: scoala_m@yahoo.com

 

AIOANEI CRISTINA FELICIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnaziala Lețcani, nr. tel. 0232296960, e-mail: scoalaletcani@yahoo.com, http://www.scoalaletcani.ro/

 

 AMARIEI ALINA DANIELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Ion Ghica”,Iași,  nr. tel.: fax.0232-231945; e-mail: ionghica24@yahoo.com; http://scig.ro

CJRAE – GPP 26 Iaşi, nr. tel.:  0332 730 242, e-mail: contact@gpp26iasi.ro

 

ANCA CRINA IULIA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “I.Creangă” Târgu Frumos, nr. tel./ fax:  0232/711995; https://gibraileanutgfrumos.ro

 

 

 

ANGHELUȘ ALEXANDRA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Bivolari, nr.tel: 0232-298596, e-mail: sambivolari@yahoo.com

http://scoalabivolari.ro
CJRAE –Școala Gimnazială ”I. Negruzzi” Trifești, nr. tel:  004)0232 275 222;

 e-mail: scoalatrifesti @ yahoo . com; http://www.scoalatrifesti.ro

 

ANTON FLORENTIN

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Golăiești, nr. tel: 0232246966; e-mail: scoala_golaiesti@yahoo.com;  https://scoalagolaiesti.ro

CJRAE - Școala Gimnazială Bosia, nr. tel: 0232/295108; e-mail: scoala_bosia@yahoo.com, http://www.scoalabosia.ro

 

ANTON LILIANA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “D.D. Pătrăşcanu” Tomeşti, nr. tel: 0232290350, fax: 0232290350

e-mail: scoala_tomesti@yahoo.com

 

ANTON MIHAIL

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Crucea, nr. tel:0232322955; e-mail: scoala_crucea@yahoo.com;

 

APOSTOL IOANA-CLAUDIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială ”G. Coșbuc” Iași,  nr. tel: 0232/237795;

e-mail:scoala_georgecosbuc@yahoo.com
 

BĂRBIERU ELENA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Național “C.Negruzzi” Iaşi, nr.  tel: +40 232 210 510, +40 232 216 373,

e-mail: colegiul_negruzzi@yahoo.com; www.colegiulnegruzzi.ro
 

BÂRLĂDEANU CORINA ROXANA
Profesor consilier şcolar
CJRAE –Şcoala Gimnazială “I. Creangă” Iaşi, nr. tel: 0232/244330, e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

http://www.scoalaioncreanga.ro

 

BOARIU MARIA IONELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Școala Gimnazială Ciohorăni, nr. tel:  0232 713 689, https://scoala-ciohorani.ro/

CJRAE –Școala Profesională Cristești, nr. tel.: 0232716178, e-mail: office@scoala-cristesti.ro, https://scoala-cristesti.ro

CJRAE –Școala Gimnazială Miroslovești, nr. tel +40232 713 533,

e-mail: secretariat@scoalamiroslovesti.ro, https://scoalamiroslovesti.ro

 

BRADEA CARMEN LILIANA
Profesor consilier şcolar
CJRAE –Şcoala Gimnazială “Col. C-tin Langa” Miroslava, nr. tel.: 0232 295 730,

e-mail: scoalamiroslava@yahoo.com

 

BRIGHILA ANA-MARIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Ciohorani, nr. tel. 0232713689, e-mail: scoalaciohorani@yahoo.com

CJRAE – Școala Gimnazială Cristesti, nr. tel. 0232716178, e-mail: scoala_cristesti@yahoo.com

CJRAE – Școala Gimnazială Miroslovesti, nr. tel. 0232713533, e-mail: sammiroslovesti@yahoo.com

BRÎNZĂ FELICIA ECATERINA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Teodoreanu” Iaşi, nr. tel: 0232/472846;

 e-mail: scoala4is@yahoo.com, http://www.scoalaionelteodoreanuiasi.ro

CJRAE – Grădiniţa cu PP nr. 10 Iaşi, nr. tel: 0232 260 430

 

BUDUR CAMELIA LILI

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Teoretic “Al.I.Cuza” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/272904, e-mail: alicuzaiasi@gmail.com, https://www.alicuzaiasi

 

BUJOREANU NICOLETA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială ”Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului, nr. tel:  0232 248 001, https://scoalavalealupului.ro

 

BULGAGIU LILIANA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Național ”Ştefan cel Mare” Hîrlău, nr. tel./ fax 0232/720911,

e -mail: exam_scelmare@yahoo.comhttps://www.colegiulharlau


BURGHELEA MARIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Profesională Gropnița, nr. tel.: 0232 414 129, e-mail: scoala_gropnita@yahoo.com

CJRAE – Școala Gimnazială Larga Jijia, nr. tel. 0232297963, e-mail: sclarga@yahoo.com; https://www.scoala-larga-jijia.ro

 

CALINIUC ALINA MĂDĂLINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iaşi,nr. tel: 0232 436 598;

e-mail: scoala_titu_maiorescu@yahoo.com; http://scoalatitumaiorescu.ro

 

CAPANISTEI GABRIELA 

Profesor consilier şcolar

CJRAE – Şcoala Gimnazială “Carmen Sylva” Iaşi, nr. tel: 0232218612;

e-mail: scoala_carmensylva_is@yahoo.com; http://www.scoala-carmen-sylva.ro

CJRAE –Şcoala Gimnazială “Gh. Asachi” Iaşi, nr. tel : 0232/410596;

e-mail: scoala_asachi_iasi@yahoo.com, http://www.scoala-carmen-sylva.ro

 

CĂILEAN LIVIA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială ”Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetăţuii
nr. tel: 0372 910 969,  e-mail: luncacet@yahoo.com, https://catuneanu.ro/
 

CĂLIN CLAUDIA
Profesor consilier şcolar
CJRAE –Colegiul Tehnic “I.C. Ştefănescu” Iaşi, nr.  tel./ fax 0232/437404,

e-mail: exam_stefanescu@yahoo.com;   http://www.colegiulstefanescu.ro

 

CÂRLIG ELENA-ROXANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE - Școala Gimnazială Costuleni, nr.tel: 0232291543; e-mail: office@scoala-costuleni.ro; www.scoala-costuleni.ro

CJRAE - Școala Gimnazială Gorban, nr. tel: 0765-904741; e-mail: scgorb_is@yahoo.com

 

 

CELMARE CORNEL

Profesor consilier şcolar
CJRAE – CJAP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

 CENUŞĂ MIHAELA
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iaşi, nr.tel./ fax 0232-276253;

 e-mail: cnaob.is@gmail.com, https://www.cnaob.ro

 

CIOBOTARU ALINA BEATRICE
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – GPP 8 Iaşi, nr. tel:0332 409 124; https://gpp8iasi.wordpress.com

 

 CIOPRAGA PETRUŢA
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Liceul Tehnologic Economic „N. Iorga” Paşcani  nr. tel.: 0232/76.02.43,

e-mail: secretariat@lteniorga.rohttps://lteniorga.ro/

 CJRAE – Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Gâşteşti, nr. tel.: 0232731888, scoalagastestip@yahoo.com,   https://scoala-gistesti.ro,
 

COJOCARU MIHAELA MARCELA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” Paşcani, nr. tel.: 0 232 766 909,

e-mail: secretariat()licmihaibusuioc.ro; https://licmihaibusuioc.ro/ 

 

CRĂCIUN MARILENA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Neculce”, nr. tel.: 0232210198,

e-mail: secretariationneculce@gmail.com, https://www.scoalaionneculceiasi.ro

 

CREANGĂ NINA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Tg. Frumos, nr. tel.: 0232 731012,

e-mail: contact@ltprtgf.ro / grupscolartargufrumos@yahoo.com, https://ltprtgf.ro

CJRAE – Şcoala “G. Ibrăileanu” Târgu Frumos, nr. tel.: 0232 710798,

e-mail: garabet_tgf1@yahoo.com;  https://gibraileanutgfrumos.ro/

 

CREȚU CĂTĂLIN GABRIEL

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, nr. tel.: 0332402577;

e-mail: secretariat.adamachi@gmail.com , http: //colegiuladamachi.ro

CJRAE – GPP. Nr 14 Iași,  nr.tel: 0232250304; e-mail: gradinitapp14@yahoo.com, https://gradinitapp14is.ro/contact/


CREŢU IOAN  ALEXANDRU

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială ””Veronica Micle” Iași, nr. tel.: 0232 237 003,

e-mail: veronica_micle_2@yahoo.com

 

CURCĂ MARIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Profesională Lespezi,  nr. tel:  0232-715 475, https://scoalaprofesionalalespezi.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Vânători, nr. tel:  0232711694, e-mail: sam_vanatori@yahoo.com, http://scoalavanatoriiasi.ro

 

 

DAMIAN MIHAELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Școala Gimnazială ”C-tin Erbiceanu” Erbiceni,  nr. tel. 0232 322 366, http://www.scoalaerbiceni.ro/

CJRAE –Școala Gimnazială ”Ioanid Romanescu” Românești, nr. tel.:  0232 323 804,

e-mail: scoalaromanesti@gmail.com

 

DANEȘ GEORGETA

Profesor consilier şcolar

CJRAE –Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi, nr. tel/fax : 0232 430325  / 0232 233682 

e-mail: dleonida_is@yahoo.com;  http://colegiulenergetic.ro

CJRAE – GPP nr.12 Iași, nr. tel: 0232 435 348, Tel / Fax: 0232 240 694,

e-mail: gradinitapp12iasi@yahoo.com,  https://gpp12-iasi.ro

 

DOBRE CRISTINA

CJRAE – Liceul Tehnologic Agricol “Olga Sturdza” Miroslava, nr. tel.: 0332418842, 0332418843,

e-mail: exam_miroslava@yahoo.com, http://www.liceulmiroslava.ro

CJRAE – Școala Gimnazială ”Dimitrie Anghel” Cornești,  nr. tel: 0332805678; 0332805722;

e-mail: scoaladimitrie_anghel@yahoo.com; https://scoala-cornesti-miroslava.ro

 

DORCU CRISTINA

Profesor consilier şcolar

CJRAE – Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, nr. tel: 0232325776;

e-mail: scproftibana@yahoo.com;  scoalaprofesionalatibana.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Horlești, nr. tel: 0232413220, e-mail: scoalagimnhorlesti@yahoo.ro

scoalagimnazialahorlesti.webs.com

 

DORNEANU ALEXANDRA-MARIA

Profesor consilier şcolar

CJRAE – Școala Gimnazială ”Ruși” Belcești, nr. tel: 0232 724 211https://scoalarusibelcesti.ro/

CJRAE – Școala Gimnazială Liteni, nr. tel: 0232-724 001, https://scoalaliteni.ro

 

DORNEANU ROXANA-GABRIELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială ”Hărmăneștii Vechi, nr. tel: 0232722940,

e-mail: secretariat@scoalaharmanesti.ro; https://scoalaharmanesti.ro/contacts/

CJRAE – Școala Gimnazială nr. 1 Todirești, nr.tel: 0232733200, e-mail: sc1tod@yahoo.com; https://scoalagimnazialatodiresti.ro/

 

DUGHIRI IRINA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi, nr. tel.: 0232233435, e-mail: gsmsis_r@yahoo.com,

http://www.gsmsis.ro/

CJRAE – GPP Nr.18 Iași, nr. tel: 0232 210 645, e-mail: gpp18_iasi@yahoo.com,

scoli.didactic.ro/gradinita-cu-program-prelungit-nr18-iasi

DULCIANU ANDREEA-CORNELIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Profesională Dagâța, nr. tel: 0232-325497, e-mail:scoaladagata@yahoo.com,

https://scoaladagata.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Tansa, nr. tel.: 0232-325 202

 

DUMITRACHE DANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – SEOSP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

ENACHE GELU
Profesor consilier şcolar
CJRAE – SEOSP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

ENACHE PETRUȚA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, nr. tel.: 0232740689,

e-mail: scoalapoduiloaiei@yahoo.com, https://aic-poduiloaiei.ro/

 

EPURE-KRIȘAN PATRICIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Școala Gimnazială ”Ioanid Romanescu” Voinești, nr. tel/fax: 0232 294997

e-mail: voinestischool@yahoo.com, https://voinestischool.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Slobozia, nr. tel./fax: 0232.294.981,

e-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, www.scoalaslobozia.ro


FERARU DANIELA PETRONELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic „P.P.Carp” Ţibăneşti, nr. tel./ fax 0232/326402, http://ltppc.ro/


FILIP ELENA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Seminarul Teologic “Vasile cel Mare” Iaşi , nr. tel. 0232217045,

e-mail: seminarteologiciasi @yahoo.com, https://seminariasi.ro/

 

FLORESCU RAMONA MIHAELA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “D. Sturdza” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/229855,

e-mail: contact@scoaladasturdza.ro, https://scoaladasturdza.ro

 

FORDEA RAMONA ELENA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “E. Cuza” Iaşi, nr. tel.: 0232250210, e-mail:scoalaecuza@yahoo.com

http://www.scoalaecuza.ro

 

FRIGURĂ ANA-MARIA

CJRAE –Liceul Tehnic de Mecatronică şi Automatizări  Iaşi, nr. tel./ fax 0232237710
0332806734, e-mail: secretariat@ltma.ro, https://ltmaiasi.ro

 

FRONEA IULIANA-ALEXANDRA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială ”Gheorghe Ciobanu” Andrieșeni, nr. tel.: 0232297268, e-mail: scoalaandrieseni@yahoo.com, https://scoalaandrieseni.ro

CJRAE – Școala Gimnazială ”Costache Antoniu” Țigănași, nr. tel: 0232299110, e-mail:

scoala_tiganasi@yahoo.com, https://scoala-costache-antoniu-tiganasi.ro/

 

GAFTON ELENA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Tehnic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei, nr. tel: 0232740155, e-mail: gsagv@yahoo.com

https://www.lthv.ro/

 

GAVRIL ADINA-GABRIELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Grozești, nr. tel. https://scoalagrozestiiasi.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Prisăcani, nr. tel: 0232 295 919,  https://www.scoala-prisacani.ro/

CJRAE – Școala Gimnazială Țuțora, nr. tel: 0232298759, e-mail: scoala_tutora@yahoo.com

GHEORGHIU ANAMARIA TOMAIDA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Şt. Bârsănescu” Iaşi, nr.  tel./ fax 0232/218060,

e-mail: sc15iasi@yahoo.comhttp://scsb.ro/

 

GRIGORE ANA NICOLETA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” Iași, nr. tel. 0232277638,

e-mail: scoala13_iasi@yahoo.com, https://acbiasi.ro/

 

GROZA IUSTINA ALEXANDRA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială Heleșteni, nr. tel: 0735560902/0725917195,

e-mail: scoalahelesteni@yahoo.com, https://scoalahelesteni.ro

CJRAE - Şcoala Gimnazială ”Al. I.  Cuza” Ruginoasa, nr.tel: 0232734083,

e-mail: scoalaruginoasa2006@yahoo.com, https://scoalaruginoasa.ro

 

GUCIANU OTILIA-CRISTINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială Bălțați, nr. tel/fax 0232 717 350,

e-mail: scoalagimnazialabaltati_2017@yahoo.com, http://scoalabaltati.ro

CJRAE - Şcoala Gimnazială ”C-tin Teodorescu” Războieni, nr. tel: 0232711893, 0740219975,  

e-mail: seby_adrian@yahoo.com, http//scoalarazboieniionneculce.ro/

 

HARDULEA ANCA

Profesor consilier şcolar
CJRAE Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

HOCEANU CARMEN-LILIANA

Profesor consilier şcolar

CJRAE – GPP Nr.2 Pașcani, nr. tel: 0232762971, e-mail: gradpp1234@yahoo.com, https://gradinitapp2pascani.ro

CJRAE-  GPP Nr.3 Pașcani, nr. tel: 0232762971, e-mail: gradinitapp3pascani@yahoo.com, https://gradinitapp3pascani.ro

 

HOREANU MARIA LAURA

Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Şcoala Gimnazială “N. Iorga” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/266667, www.scniorgaiasi.com

 

HRENIUC LIVIU IOAN

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Tehnic de Căi Ferate Paşcani, nr. tel./ fax 0232/760020,
e- mail: ct_cfunirea@yahoo.com
,  https://www.unireapascani.ro

 

HUȚANU DANIELA TEREZA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Brătianu” Iaşi, nr. tel / fax: 0332/108201;

e-mail:  scoala10is@yahoo.com, www.ghibis.ucoz.net

 

IONESCU DINU-IULIAN

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială ”Aron Vodă” Aroneanu, nr. tel: 0232299457

e-mail: aronvoda_is@yahoo.com

CJRAE – Şcoala Profesională ” Ionel Teodoreanu” Victoria, nr. tel: 0232295050,

e-mail: victoriascoala@gmail.com

 

IRIMIA CODRUȚA-MĂLINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Profesională Brăiești, nr. tel. 0232320441, e-mail: scbraesti@yahoo.com

CJRAE – Şcoala Gimnazială nr. 1 Costeșt, nr. tel.  0232711856,

e-mail: scoalagenerala_costesti@yahoo.com

CJRAE – Şcoala Profesională Coarnele Caprei, nr. tel. 0232724090, e-mail: scamcc@yahoo.com

 

IZMANĂ MARIA-DUMITRIȚA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Balș, nr. tel. 0232711487, e-mail: scoalabals@yahoo.com

CJRAE- Școala Gimnazială ”Petru Poni” Cucuteni, nr.tel. 0232717074,

e-mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

CJRAE – Școala Gimnazială Rediu, nr. tel: 0232253955, e-mail: rediu_school@yahoo.com

 

JUVERDEANU ILINCA - SIMONA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Şcoala “Alecu Russo” Iaşi, nr. tel. 0232 222 612, e-mail: scoala40arusso@yahoo.com, https://arusso.ro

CJRAE  - GPP 1 Iaşi, nr. tel. 0232 706 201, e-mail: gpp1iasi@yahoo.com, https://www.gradinitapp1iasi.ro/

 

LAZĂR LOREDANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Profesională Plugari, nr.tel. 0232238082, e-mail: scoalaplugari@yahoo.com,

https://scoalaplugari.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Șipote, nr. tel. 0232238267,  e-mail: Scoalasipote@yahoo.com

https://scoalagimnazialasipote.ro/

 

LĂZĂRESCU GEORGIANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Școala Gimnazială Deleni, nr. tel. 0232732050, e-mail: scdeleni@yahoo.com, https://scoaladeleniiasi.ro/

CJRAE- Școala Gimnazială Poiana, nr. tel. 0232722736, e-mail: scoala_poiana_deleni@yahoo.com

http://scoalapoianadeleni.ro/

 

LOSONCZY GABRIELLA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/215746,

 e-mail: contact@cnmeiasi.ro,  https://cnmeiasi.ro/

 

LUCA ANA NICOLETA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/316238,

e-mail: cevm.iasi@economic2.ro, http://economic2.ro/


LUCA DIANA- ADRIANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Școala Gimnazială Cârjoaia, nr. tel: 0232730240 e-mail: scoala_cirjoaia@yahoo.com,

https://scoalacarjoaia.ro/

CJRAE – Școala Profesională ”Ștefan cel Mare” Cotnari, nr. tel. 0232730351,

e-mail: scoala_cotnari@yahoo.com, www.scoalacotnari.ro

 

LUȚĂ BIANCA-ELENA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială nr. 1 Comarna, nr. tel. 0232238750,

e-mail: scoalacomarna12@yahoo.com

CJRAE – Școala Gimnazială Chicerea, nr. tel.0232 275 785, e-mail chicereascoala@yahoo.com,

https://scoalachicerea.ro/

 

MAFTEI ALEXANDRA

Profesor consilier şcolar,

CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Simionescu” Iaşi, nr.tel./ fax 0232/227496, https://scis.ro

scoala34_iasi@yahoo.com
 

MANDIA ANDREEA MIRELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE - Colegiul Național “C.Negruzzi” Iaşi, nr. tel.0 232 210 510, nr. tel. 0 232 216 373,

e-mail: colegiul_negruzzi@yahoo.com, www.colegiulnegruzzi.ro
CJRAE – Școala.Primară ”Carol I” Iași, nr. tel. 0374 019365, e-mail : scoalacarol@yahoo.com, https://scoala-carol.ro

 

MANTA CLAUDIA SIMONA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Teoretic “M. Costin” Paşcani, nr. tel./ fax 0232/760100, secretariat@ltmcis.ro, https://ltmcis.ro

 

MATACHE IOANA-ALEXANDRA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” Răducăneni, nr. tel./ fax 0232/292441,

e-mail: radedu1850@yahoo.comhttps://liceul-lascar-rosetti-raducaneni.ro/
 

MĂTĂSARU GETA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic “V.Mihăilescu Craiu” Belceşti, nr. tel:/fax 0232/724028,

e-mail: vmcraiu_belcesti@yahoo.com, https://liceul-belcesti.ro/

 

MIHAI IULIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Butea, nr. tel. 0232713064, e-mail: scoalabutea2003@yahoo.com

https://scoalabutea.ro

CJRAE - Școala Gimnazială Răchiteni, nr. tel. 0232713387, e-mail: scoala.rachiteni@yahoo.com,  www.scoalarachiteni.ro

CJRAE - Școala Gimnazială Șcheia,nr. tel. 0232716570, e-mail: scoalascheia_aicuza@yahoo.com

https://scoalascheia.ro

 

MERTICARU GEANINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Pedagogic

 “Vasile Lupu” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/219011,e-mail: secretariat@colegiulpedagogiciasi.ro, https://colegiulpedagogiciasi.ro/

 

MORARU SIMONA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/264470,

e-mail: lic_ibraileanu@yahoo.com,  http://cngi.ro/

 

MORĂRAŞU CRISTINA VIOLANDA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Economic Administrativ Iaşi, nr. tel./ fax 0232/267669,

e-mail: office@colegiul-economic.ro, http://colegiul-economic.ro/ro

 

 

MUSCALU MIHAELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Liceul Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” , nr. tel. 0232-211-826,

licinfoiasi@liis.ro, https://liis.ro

 

NASTASĂ ANA-MARIA GEORGIANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Scobinți, nr. tel. 0232722842, e-mail: scobintiscoala@yahoo.com

CJRAE – Școala Gimnazială ”N. Iorga” Buhalnița, nr. tel. 0232730058

e-mail: sc_buhalnita@yahoo.com,  http://scoalabuhalnita.ro/

 

NĂSTRUȚ IULIANA-MĂDĂLINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Sirețel, nr. tel: 0232714454, e-mail: office@scoala-siretel.ro

https://scoala-siretel.ro/

 

NOVAC DANIELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Profesională Tătăruși, nr. tel. 0232 714 568,

e-mail: scoalatatarusi@yahoo.com, https://scoalatatarusi.ro/contact.html

CJRAE – Şcoala Gimnazială Valea Seacă, nr. tel. https://scoala-valea-seaca.ro/

 

OGHINĂ IONELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Petru Rareş” Hîrlău, nr. tel./ fax: 0232-720 467,

https://petrurareshirlau.ro

 

ONEAȚĂ ELENA-LARISA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” Hălăuceşti, nr. tel: 0232717513, liceul.halaucesti@yahoo.ro, http://www.liceulhalaucesti.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Mircești, nr. tel. 0232 713 309

 

PALADE TEODORA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Bârnova, nr. tel. 0232294160, e-mail: d.sfetcu@yahoo.com

CJRAE- Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț, nr. tel. 0232321220,

e-mail: scoaladobrovat@yahoo.com

CJRAE-Școala Gimnazială Poieni, nr. tel. 0371306386, e-mail: secretariat_poieni@yahoo.com

 

PAŞALĂU NICOLETA DOINA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii “Gh. Mârzescu” Iaşi,  nr. tel. 0232/237545, e-mail: ctetc@yahoo.com, http://ctetc.ro

CJRAE – GPP Nr.29 Iași,  nr. tel.0232 437 995 , https://www.gradinitapp29iasi.ro


PETCU ADRIAN

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Ciortești, nr. tel: 0232320886, e-mail: scoala_ciortesti@yahoo.com

https://scoala-ciortesti-iasi.ro/

CJRAE – Școala Gimnazială Dolhești, nr. tel. 0232321829, e-mail: s08dolhesti@yahoo.com

 

PETRESCU TEODORA-CARINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Profesională Mogoșești,  nr.tel. 0232294281, e-mail: scoalamogosesti@yahoo.com

https://liceultehmogosesti

PETROV IULIANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Oțeleni, nr. tel. 0232718073, e-mail: samoteleni@yahoo.com, https://scoalaoteleni.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Strunga, nr. tel. 0232714296, e-mail: scoalastrunga@yahoo.com,

http://scoalastrunga.ro/

 

PINTILIE MIRELA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Teoretic “Miron Costin” Iaşi, nr.  tel./ fax 0232/257408,

e-mail: secretariat@ltmcis.ro, https://ltmcis.ro

 

POLEAC DANIELA-ANDREEA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială ”Petru Anghel” Probota, nr. tel. 0232297573,

e-mail: scoala_probota1@yahoo.com, http://scoalaprobota.ro/
CJRAE-Școala Gimnazială Rădeni,  nr. tel. 0232/290025e-mail: scoalaradeniroscani@yahoo.com 

http://www.scoalaradeni.ro

 

POLEACU CRISTINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială ”Muncelu de Sus”, nr. tel. 0232/713942,

e-mail: scoalagimnazialamunceludesus@yahoo.ro, https://scoalamunceludesus.ro

CJRAE -Școala Profesională Stolniceni-Prăjescu, nr. tel. 0232714000,

e-mail:scoalastolniceni@yahoo.com,

 

POMOHACI RALUCA-PAULA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Moțca, nr. tel. tel: 0232 715815, fax: 0232 715815

e-mail: scmotca12@yahoo.com, http://scoalamotca.ro/

 

POTUR ELENA

Profesor consilier şcolar
CJRAE –Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/275980,

e-mail: secretariatelevi.ctga@gmail.com, https://www.colegiulasachi.ro

 

PRICOP SORIN DANIEL

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Iordache Cantacuzino” Paşcani, nr. tel./ fax 0232/719090, https://www.scoalaiordachecantacuzino.ro/

ROBOTĂ DANIELA SPERANȚA
Profesor consilier şcolar

CJRAE – Colegiul Naţional Iaşi, nr. tel. 0232214036, e-mail: office@cniasi.ro, http://www.colegiulnationaliasi.ro/

CJRAE -  Grădiniţa “Sf. Sava” Iaşi, nr. tel. 0232 233 309
 

RUSU CLAUDIA MIOARA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, nr. tel./ fax 0232/245778,
e-mail: economic.turism@yahoo.com,  www.gsetis.ro


RUSU DANIELA ECATERINA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “G. Călinescu” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/244353,

e-mail: sc_calinescu@yahoo.com, https://scoalacalinescu.ro

 

SANDU ANA MARIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE -  Școala Gimnazială Popricani, nr. tel. 0232297109, e-mail: scoalapopricani@yahoo.com

CJRAE- Școala Gimnazială Vânători, nr. tel. 0232297029,

e-mail:scoalavinatori_de_popricani@yahoo.com

 

SANDU CORINA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Al. Vlahuţă” Iaşi, nr. tel. 0232 240 537,

e-mail: scoalavlahuta@yahoo.com, https://vlahuta.ro

CJRAE - Grădiniţa PP Nr. 21 Iaşi, nr. tel. 0332803949, e-mail: gpp21.inocenta.iasi@gmail.com

https://gradinita21piasi.ro

 

SERGHI ANA - MARIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Profesională Lungani, nr. tel. 0232322955, e-mail:  scoala_lungani@yahoo.com

CJRAE – Școala Gimnazială Zmeu, nr. tel. 0232322911, e-mail: scoalazmeu@yahoo.com

 

SPIRIDON VASILICA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul de Program Sportiv Iași, nr. tel. 0232264006, e-mail: lpsport_iasi@yahoo.com, http://www.lpsiasi.ro

CJRAE - Școala Gimnazială ”M. Codreanu” Iași, nr. tel. 0232 267 667


STIUJ-VATAMANU LOREDANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE -  Şcoala Gimnazială  “Vasile Conta” Iaşi, nr. tel.0232 234 757, e-mail: vasilecontaiasi@yahoo.com, www.vasilecontaiasi.ro

CJRAE - GPP nr.3 Iasi, nr. tel. 0332882464, e-mail: contact@gradinitapp3iasi.ro

 

 http://www.gradinitapp3iasi.ro/

 

STEFANESCU-AGACHE MIHAELA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Teoretic “I. Neculce” Târgu Frumos, nr.tel./ fax 0232/711323,

e-mail: is_ionneculce@yahoo.com, http://liceulionneculce.ro

 

TAMAȘ NICOLETA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic Vlădeni,nr. tel./ fax 0232/299668, e-mail:gsv_is@yahoo.com

http://www.liceulionneculce.ro

 

TAMAȘ ANA-CAMELIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – CJAP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

TANASĂ TEODORA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “O. Cazimir” Iaşi, nr.tel./ fax 0232/437954,

e-mail: scocazimir@gmail.com, http://scoalaotiliacazimiriasi.ro

 

TAPALAGĂ MIHAELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Dancu, nr. tel.  0232 293134, scoaladancu@yahoo.com,  https://www.scoaladancuis.ro

CJRAE – Școala Profesională Holboca, nr. tel. 0232/299882, e-mail: scoalaholboca@yahoo.com

TĂTĂRUȘANU FLORIN
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Naţional Iaşi, nr. tel. 0232214036, e-mail: office@cniasi.ro, http://www.colegiulnationaliasi.ro/

 

TĂUȘANU IULIANA-GABRIELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE - Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Popești,  nr. tel. 0 332 407 338, e-mail: office@scoalapopesti-iasi.ro,   https://www.scoalapopesti-iasi.ro/

CJRAE – Școala Gimnazială ”Veniamin Costachi” Sinești, nr. tel. 0232 324 788
  scoalasinesti@yahoo.com, https://scoala-sinesti-iasi.ro

 

TESOI CAMELIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE - Școala Gimnazială Drăgușeni, nr. tel. 0232 249 114, e-mail: draguseniscoala@yahoo.com

CJRAE - Școala Gimnazială ”Ion Haulică” Ipatele, nr. tel. 0232 228861, http://www.scoalaipatele.ro

CJRAE -  Școala Profesională ”Nicolae Bălăuță” Șcheia, nr. tel.  0232229033 grupulscolarscheia@yahoo.ro

 

TIBA ELENA ISABELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE - Școala Profesională Dumești, nr. tel. 0232322727, e-mail: profesionaladumesti@gmail.com, https://scoala-dumesti.ro/

CJRAE - Școala Gimnazială Mădârjac, nr. tel. 0232724924,  e-mail: scoalamadirjac@yahoo.com

 

TIMOFICIUC ANA-FLORENTINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială Ciurea, nr. tel. 0332401263, E-MAIL: ciureascoala@gmail.com, https://scoalagimnazialaciurea.ro

CJRAE – GPP Lunca Cetățuii,nr. tel. 0374 088 278,  e-mail: gppluncacetatuii@gmail.com

 

TIMOFTE OANA  LILIANA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – SEOSP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

TOANĂ DOINA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – SEOSP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

TOMULESEI ADRIAN

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Tehnologic Hîrlău, nr. tel./ fax 0232 722010, e-mail: licth.hirlau@yahoo.com,

https://www.lic-th.ro/

 

TUDOSE PUȘA  MANUELA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi, nr. tel/ fax 0232/241844,

 e-mail: lictranspcfr@yahoo.com, http://lttciasi.ro


URSU ROXANA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială Grajduri, nr. tel. 0232 228 322,  http://www.scoalagrajduri.ro

CJRAE – Școala Gimnazială ”Axinte Uricariul” Scânteia, nr. tel. 0232-229-331 / 0232-229-441

e-mail:  sc_axinte_uricariul@yahoo.com, https://axinteuricariulscanteia.ro

 

VAMESU CRISTINA EMANUELA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/218240, e-mail: 0332/418760, e-mail: contact@cnvais.ro, https://cnvais.ro


VARVAROI IRINA-RAMONA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Școala Gimnazială nr. 1 Domnița, nr. tel. 0232326233, e-mail: rusurodika@yahoo.com

https://scoaladomnita.ro

CJRAE – Școala Gimnazială Gârbești, nr. tel. 0232325871, e-mail: scoala_garbesti@yahoo.com

 

VASILESCU ALINA ELENA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – CJAP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

VLASIE ELENA MANUELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “B.P. Haşdeu” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/279351, https://www.scbphasdeuiasi.ro/

 

VLASOV DORU VALENTIN

Profesor consilier şcolar
CJRAE – CJAP Iași, nr.tel: 0232267696; e-mail: cjraeiasi@yahoo.com; http://www.cjrae-iasi.ro/

 

ZAMFIR ANA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, nr. tel./ fax 0232/234272, e-mail: office@racovita.ro, https://racovita.ro/

 

ZMĂU IOANA CAMELIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Liceul Waldorf Iaşi, nr.tel.  0232/472.000, e-mail: waldorf_iasi@yahoo.com,

https://liceulwaldorfiasi.ro