TEMATICA CERCURI PEDAGOGICE

              Activităţile din cadrul cercului pedagogic al profesorilor de sprijin se vor desfăşura în anul şcolar 2017-2018 în şcolile speciale având drept scop participarea câtor mai mulţi specialiști şi profesori, dar și consilieri și logopezi, pentru găsirea celor mai bune strategii în vederea recuperării elevilor cu cerințe educative speciale incluși în şcolile de masă cât şi identificarea posibilităţilor inserţiei profesionale şi sociale ale acestora.

Inspector școlar de specialitate

Prof. Gabriela RAUS

  • Anul scolar 2017-2017

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR DE CERC PEDAGOGIC

ProfesorI de sprijin/itineranti și logopezi