TEMATICA CERCURI PEDAGOGICE

              Activitățile din cadrul ciclului pedagogic al profesorilor de sprijin vor fi desfășurate în anul școlar 2017-2018 în specialitățile de învățământ în scopul de a participa mai mulți specialiști și profesori, dar și de consilieri și logopați, pentru a găsi cele mai bune strategii pentru recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale incluse în școlile de masă și identificarea posibilităților de inserție profesională și socială a acestora.

Inspector școlar de specialitate

Prof. Gabriela RAUS

  • Anul scolar 2018-2019

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR DE CERC PEDAGOGIC

Profesor de suport / itineranți și logopați