PROCEDURA

PROCEDURĂ  DE  ÎNSCRIERE A COPIILOR

ÎN TERAPIE LOGOPEDICĂ

  

  În conformitate cu anexa 2 a Regulamentului de ordine interioară al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională - Centrul Logopedic Interşcolar Iaşi,înscrierea în terapie logopedică se face în funcție de următoarele criterii, considerate simultan:

Øgravitatea tulburării de limbaj

Øvârsta copilului/elevului, în următoarea ordine:

                      I. elevii din clasele pregătitoare - IV

                     II. preșcolarii din grupa mare

                    III. preșcolarii din grupa mijlocie, în limita locurilor disponibile.

Øcolaborarea cu familia: - receptivitatea și implicarea activă în procesul terapeutic,                    

                                                - posibilitatea de răspuns la programarea propusă.

     Înscrierea se face strict în perioada inclusă pe invitația primită de la învățător/educatoare și în prima săptămână din semestrul al II lea, al anului școlar în curs, în limita locurilor disponibile (40 locuri/an școlar/profesor logoped).

     Copiii depistați peste numărul de locuri disponibile vor fi înscriși pe lista de așteptare, în ordinea prezentării la cabinetul logopedic și vor fi incluși în terapie logopedică în momentul eliberării unui loc.