NOUTATI

 • Conferință lansare proiect ”Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor!”

  25 Apr, 2014

  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, cu Siveco România S.A. și cu Fida Solutions S.R.L. lansează proiectul „Educația- șansa de a-ți scrie propriul viitor!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, contract POSDRU: 162/2.2/S/140232.

  Lansarea proiectului are loc în cadrul conferinței de presă organizată în data de 24.04.2014, începând cu ora 10:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș din Baia Mare, str. Petofi Șandor, nr. 10-14.

  Scopul evenimentului este de a informa părțile interesate privind activitățile ce urmează să se desfășoare în cadrul proiectului.

  Obiectivul general al proiectului este furnizarea competențelor și abilităților de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu școala și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, în special pentru populația romă, persoanele cu dizabilități și persoanele din mediul rural, precum și alte categorii de grupuri vulnerabile.

  Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Grupul țintă al proiectului este de 970 persoane.


  Persoană de contact: Pop Marcela-Adriana, Manager proiect
                           Coroiu Adela- Lioara, director CJRAE Maramureș
                           Ambruș Cristina Smaranda, relații mass-media
  Beneficiar: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș
  Tel: 0262/211.228, Fax: 0262/211.227, cjraemm@yahoo.com, www.cjraemm.ro