NOUTATI

  • Rezultatele selecţiei cadrelor didactice participante la Proiectul European ERASMUS +

    03 Nov, 2017

    Acţiunea Cheie 1 Educaţia Adulţilor "e- Diversitate: Consilierea părinţilor şi profesorilor pentru promovarea incluziunii şi combaterea discriminării prin utilizarea noilor tehnologii" Contract nr. 2017-1-RO01-KA104-036071

    Rezultate selectie